ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคฯ
รายละเอียด :
    

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วัตถุประสงค์โครงการ

1.   เพื่อสร้างทีมวิทยากร  หรือทีม ครู ก.  เพื่อเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก

2.   เพื่อเป็นการมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถ จัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง  และสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563    อ่าน คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**