ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
  รายละเอียด :

 ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่อง (จากถนนคอนกรีต-ถนนบ่อล้อ/เชียรใหญ่) บ้านนางพวงน้อย บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 7

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน