ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดการออกให้บริการฉีดควัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 มิ.ย. 2563
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว)นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 พ.ค. 2563
3 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.พ. 2563
4 ประกาศ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ม.ค. 2563
5 ประกาศ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 ม.ค. 2563
6 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 พ.ย. 2562
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
29 ต.ค. 2562
8 ประกาศ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ต.ค. 2562
9 ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ต.ค. 2562
10 ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28