ข่าว : แนวทางการป้องกัน "เด็กจมน้ำ" ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒน์เด็กเล็กของอปท.

รายละเอียด  : "เด็กจมน้ำ"..มหันตภัยเงียบที่เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่ง ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ปี, สาเหตุและวิธีการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กในชุมชน
     
ผู้แจ้งข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ประกาศเมื่อ :